Jaa:

Luontomatkailun opaskoulutuksen kehittäminen - hanke

logot

 

 

Koillismaan voimavarana on puhdas luonto, joka tarjoaa edellytykset terveeseen elämään, harrastuksiin sekä ammatti- ja yritystoimintaan. Luonto-oppaita tarvitaan lisää Koillismaalla, koska matkailualalla on tapahtunut huomattavaa kasvua viime vuosina ja kilpailu oppaista kiristyy eri alueiden välillä. Nopean kasvun myötä opastustehtävissä toimivilla on lisääntynyt tarve myös oman osaamisensa päivittämiseen.

Hankkeen tavoitteet

 • Luontomatkailuun liittyvän ammatillisen ja omaehtoisen vapaan sivistystyön opaskoulutusmallin kehittäminen yhteistyössä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.

 • Luontolähtöisten aktiviteettien kehittäminen samalla varmistaen, että valmistuvilla osaajilla on riittävä palveluosaaminen myös kansainvälisten matkailijoiden palvelemiseen.

 • Alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen ja yhteistyön kehittäminen.

 • Luontomatkailuun soveltuvien oppaiden saatavuuden parantaminen.

Kohderyhmänä Koillismaalla ovat luontomatkailualalla toimivien eri työpaikkojen työntekijät ja työnantajat sekä muut henkilöt ja työttömät työnhakijat, jotka ovat hakeutumassa matkailualle ja tarvitsevat osaamista luonto-oppaan tehtävissä toimimiseen.

Hankkeen hallinnoijana toimii KSAK Oy ja osatoteuttajina Kuusamo-opisto ja Ksakki ry. Hankkeen toteutusaika 1.8.2018–31.3.2021 ja toteutusalue Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi.

Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen toimenpiteet

 1. Verkostoituminen hankkeen toimijoiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

 2. Hankkeen toimenpiteiden kartoitus, tiedottaminen ja markkinointi.

 3. Luontomatkailun opaskoulutuksen mallintaminen ja kehittäminen ohjelmapalvelujen teemakoulutuksien avulla. Teemakoulutukset liittyvät mm.

  • KSAK Oy:n osalta tuotteistamiseen, turvallisuuteen, hyvinvointiin, luontoelämyksiin, pyöräilyyn, erilaisten veneiden kuljetukseen ja luontokohteiden rakentamiseen

  • Kuusamo-opiston osalta valokuvaukseen, sosiaaliseen mediaan, lintu-, maisema- ja kasvilajikuvaukseen, luonto- ja lajituntemukseen, kansainvälisyyteen ja kielitaitoon sekä luontoon perustuviin tarinoihin.

 4. Verkkosivujen luominen Koillismaan luonto-oppaille oman osaamisen esittelemistä varten. Luonto-opasverkostolla vaikutetaan oppaiden parempaan saatavuuteen.

Hankkeen tuloksena noin 30 eri työpaikan ja noin 200 henkilön osaaminen luontomatkailuun liittyvissä opastaidoissa paranee. Opaskoulutuksen työelämävastaavuus paranee ja yhteistyö alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa tiivistyy ja jatkuu hankkeen jälkeenkin.

Lisätietoja hankkeesta

https://ksak.fi/hankkeet-kouluttavat/

KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
- hankepäällikkö Pekka Peiponen, 040 511 9872
pekka.peiponen@ksak.fi
- hankeasiantuntija Erkki Karjalainen, 040 482 1251
erkki.karjalainen@ksak.fi

 

Kuusamo-opisto
- hankevastaava Kari Kantola, 040 523 3158
kari.kantola@kuusamo.fi
- hankeasiantuntija Hanne Palosaari, 0400 175 657

hanne.palosaari@kuusamo.fi

Ksakki ry

- hankeasiantuntija Heikki Mustonen, 040 173 3092
heikki.mustonen@ksakki.fi

 

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru