Koilliskoto-koulutus on päättynyt 20.5.2016

Kuusamo-opistossa järjestetty ensimmäinen maahanmuuttajakoulutus Koilliskoto on päättynyt 20.5.2016. Koulutuksessa opiskeli lukuvuonna 13 opiskelijaa viidestä eri maasta.

Mahdollisista tulevista kansalaisopiston suomen kielen kursseista sekä muusta maahanmuuttajille sopivasta Kuusamo-opiston koulutustarjonnasta voi tiedustella opiston toimistosta.

Koilliskoto-koulutus kiittää yhteistyöstä niitä lukuisia tahoja, jotka osallistuivat lukuvuoden aikana koulutuksen toteutukseen. Erityinen kiitos joustavasta ja monipuolisesta yhteistyöstä Kuusamon kaupungin eri yksiköille, kolmannen sektorin yhdistyksille ja toimijoille, Kuusamon seurakunnalle sekä seutukunnalliselle oppilaitosten yhteistyöverkostolle.  

******************************************************************************************

Koilliskoto-maahanmuuttajakoulutus - suomen kieltä ja kulttuuria toiminnallisesti 2015 - 2016

Kulttuuri ja tavat, suomen kieli ja työelämätaidot ovat ovi suomalaiseen yhteiskuntaan. Koilliskoto-koulutus on Kuusamo-opiston järjestämää seutukunnallisesti suunnattua kotoutumiskoulutusta. Koilliskoto tarjoaa suomen kielellä ja paikalliset kulttuuripiirteet huomioon ottaen avaimet Suomeen sekä auttaa ensi askelissa mukaan elämään Koillismaalla.

Koilliskoto-hankkeessa etsitään alueelliset erityispiirteet hyödyntävää tapaa toteuttaa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistämistä tukeva koulutus. Kehittämishanke kokoaa seutukunnallista verkostoa, jossa korostuu paikallisten koulutuksentarjoajien sekä yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyö.

Koilliskoto-hanke kehittää joustavaa ja erityisesti työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin vastaavaa maahanmuuttajan yksilöllistä koulutusväylää, Koillispolkua. Koulutuspolku tarjoaa mahdollisuuden yhdistellä tarkoituksenmukaisesti ja opiskelijan elämäntilanteen sekä aiemman osaamisen huomioon ottaen yksilöllisiä koulutuspaketteja.

Koilliskoto-koulutus 2015 - 2016

Toteutus. Koilliskoto-koulutuksessa ei ole aiempia kielitaitovaatimuksia, ja toiminnallisten opetusmenetelmien vuoksi Koiliskoto-koulutus soveltuu myös luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille. Opiskelua eriydytetään henkilökohtaisissa opetussuunnitelmissa (HOPS) opiskelijoiden tieto- ja taitotason mukaan. Opetuksen sisältö mukailee Opetushallituksen vahvistamia aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (OPH, 2012).

Sisältö. Koilliskoto-koulutuksessa perehdytään suomen kielen alkeisiin. Kieliopetus kattaa keskeisen sanaston, kieliopin, keskustelutaidot sekä lyhyiden suomenkielisten tekstien kirjoittamisen. Kirjakielen perusteiden lisäksi kurssilla perehdytään puhekielen piirteisiin.

Kielitaidon lisäksi kurssilla kartutetaan opiskelijan arjen taitoja sekä suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta. Opiskelun etenemistä tuetaan opintojen ohjauksella sekä työelämävalmiuksien vahvistamisella ja aiemman osaamisen tunnistamisella. Opintoja henkilökohtaistetaan ja monipuolistetaan valinnnaisilla opinnoilla, joissa hyödynnetään Kuusamo-opiston monipuolista lyhytkurssitarjontaa sekä kolmannen sektorin, yritysten ja muiden yhteistyötahojen tarjoamaa täydentävää opetussisältöä.

Osa opetuksesta toteutetaan yhdessä Kuusamon kaupungin alaikäisten maahanmuuttajien valmistavan opetuksen (VALO) sekä kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kotoutumistoiminnan kanssa.

Tilat. Kuusamo-opistossa opiskelijoiden käytettävissä ovat nykyaikaiset koulutustilat, laitteet ja ohjelmistot. Osa Koilliskoto-koulutuksen opetuksesta ja perehdytyksestä toteutetaan mobiilitulkkauksella sekä tarpeen mukaan lähitulkkauksella. Opinnoissa hyödynnetään myös verkkosisältöjä. Koulutukseen sisältyy runsaasti vierailuja ja vierailevia luennoitsijoita. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan monipuolisesti Kuusamon ja muun Koillismaan työ- ja koulutusmahdollisuuksiin. Koulutukseen voi liittää paikallisissa yrityksissä tapahtuvia työelämään tutustumisjaksoja.

Kuusamo-opiston toimitilat sijaitsevat rauhallisella paikalla Kuusamon keskustassa, kävelymatkan päässä kaupungin palveluista. Koilliskoto-koulutus sisältää opetuksen lisäksi ruokailun sekä tarvittaessa myös majoituksen.

Vapaat opiskelupaikat. Maahanmuuttajakoulutus alkoi Kuusamo-opistossa lokakuussa 2015, ja opinnot päättyvät 20.5.2016. Ensimmäinen Koilliskoto-koulutus on täynnä. Myöhemmin vapautuvia opiskelupaikkoja voi tiedustella Kuusamo-opistosta.

Ajankohtaista! Meneillään olevan koulutuksen sisältöä ja toimintaa voit seurata myös Koilliskoto-sivuilla Facebookissa. Sisältöä verkkoon tuottavat kouluttajan lisäksi kurssin opiskelijat.

Haluatko tehdä yhteistyötä Koilliskoto-koulutuksen kanssa? Vierailuihin, kohdennettuun sisältöön, yhteistapahtumiin ja muuhun täydentyvään sisältöön liittyvät ehdotukset voi osoittaa kurssin kouluttajalle.