Oppaana Oulangalla

Koulutus vahvistaa Oulangan kansallispuistossa oppaana toimivien aluetuntemusta sekä tietämystä alueen palveluista, ekologiasta, luonnonhistoriasta ja kulttuurihistoriasta.

Aika ja paikka

21.5. – 20.11.2014

Jakso I: 21. – 23.5.2014, klo 9.00–14.00, Kuusamo-opisto  
Jakso II: 27. – 29.8.2014, klo 9.00–14.00, Kuusamo-opisto ja Oulangan tutkimusasema
Jakso III: 1.–3.9.2014, klo 9.00–14.00, Oulangan tutkimusasema ja Oulangan luontokeskus

Lajituntemus:
Lintukurssi 9. –13.6.2014, Kuusamo
Kasvituntemus ja valokuvaus 24.–28.6.2014, Oulangan luontokeskus ja Kuusamo-opisto

Näyttökoe on mahdollista suorittaa 4.9. – 14.11.2014 välisenä aikana.

Palautekeskustelu ja Oppaana Oulangalla -sertifikaattien jako 20.11.2014 klo 17.30 ­– 19.30, Hannu Hautala luontokuvakeskus

Kohderyhmä

Ohjelmapalveluyrityksissä toimivat, luontomatkailun parissa toimivat ja alalle aikovat.  Sekä muut aiheesta kiinnostuneet, jotka ovat halukkaita syventämään osaamistaan.

Kouluttaja

Jakso- ja kurssikohtaiset erityisasiantuntijat

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kansallispuistossa ja muilla suojelualueilla vieraileville annetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa luonnosta ja luonnonsuojelusta sekä luonnon kestävästä käytöstä. Koulutus koostuu kolmesta lähijaksosta, lajituntemuskurssista, harjoitustöistä ja näyttökokeesta. Myös jaksokohtainen osallistuminen on mahdollista. Metsähallitus myöntää sertifikaatin koulutuksen hyväksytysti suorittaneille. Koulutus toteutetaan Kuusamo-opiston ja Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluiden yhteistyönä.

Sisältö

Jakso I JOHDATUS OULANGAN KANSALLISPUISTOON, LUONNONSUOJELUUN JA LUONTOARVOIHIN
(21. – 23.5.2014, klo 9.00–14.00)

Kouluttajat: Metsähallituksen erityisasiantuntijat

Kurssin avaus ja opiskelukäytännöt
Oulangan kansallispuisto pähkinänkuoressa ja puiston erityispiirteet
Yhteistyö Paanajärven kansallispuiston kanssa
Oulangan kansallispuiston historia lyhyesti
Oulangan luonnon monimuotoisuus: kasvit, linnut, geologia, ilmasto, luontotyypit, maisemakuva, erämaisuus, kulttuuriperintö, luonnonhoito ja ennallistaminen
Kansallispuistojen rooli ja merkitys luonnonsuojelussa

Jakso II LUONTOMATKAILU, LUONTO-OPASTUS JA LUONTOKASVATUS
(27. – 29.8.2014,  klo 9.00–14.00)

Kouluttajat: Metsähallituksen erityisasiantuntijat

Kävijätiedot ja käyntikohteet
Muut lähialueen luontoretkikohteet
Oulangan palvelutarjonta ja yritysyhteistyö
Asiakasturvallisuus
Luonto-opastus ja asiakaspalvelu
Luontokeskukset, Oulangan luontokeskuksen uuteen näyttelyyn tutustuminen
Luonto-opastuksen ja – kasvatuksen tavoitteet ja keinot
Luontomatkailun suunnittelu ja kestävyyden seuranta

Jakso III KANSALLISPUISTON HALLINTO JA SUUNNITTELU 
(1.–3.9.2014, klo 9.00–14.00)

Kouluttajat: Metsähallituksen ja Oulun yliopiston erityisasiantuntijat

Metsähallituksen Luontopalvelut ja Metsätalous
Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet ja suunnittelu, osallistaminen, luonnonvarojen käyttö
Kansallispuiston hoito, huolto ja valvonta
Metsästys, kalastus ja Oulangan taimen -hanke
Oulangan tutkimusaseman toiminta, tutkimusaseman palvelut ja mahdollisuudet luontokasvatuksessa
Johdatus luontokasvatukseen ja -opastukseen

Lajituntemus: Lajituntemuskursseista voi valita kurssimaksuun sisältyen yhden. Osallistuminen molemmille kursseille on mahdollista. Toinen kurssi omakustanteinen.

LINTUKURSSI (9. –13.6.2014)

Perehtyminen lintujen tunnistamiseen ja alueen lajistoon. Kurssi sisältää lyhyen teoriaosuuden ja linturetkiä.

KASVINTUNTEMUS JA VALOKUVAUS (24.–28.6.2014)

Perehtyminen alueen kasvistoon ja erityisesti tyyppilajeihin. Sisältää teoriaa sekä kasvien tunnistamista ja kuvaamista kasviretkillä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Suoritustapa

Opintojakso koostuu luennoista, harjoitustöistä ja näyttökokeesta. Arvostelu hyväksytty/hylätty. Osallistuja saa hyväksytystä kurssisuorituksesta Kuusamo-opiston kurssitodistuksen ja osasuorituksesta osallistumistodistuksen. Metsähallitus myöntää sertifikaatin koulutuksen hyväksytysti suorittaneille.

Huomioitavaa

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Lisätietoja

Kuusamo-opisto                                     Metsähallitus/Pohjanmaan luontopalvelut
Koulutussuunnittelija                              Erikoissuunnittelija
Eevaleena Isoviita                                  Outi Moilanen
0400-175 657                                         040-7519962
eevaleena.isoviita@kuusamo.fi             outi.moilanen@metsa.fi

(Toteutus ja ilmoittautuminen)                (Sisällöt)

Hinta

Kurssimaksu 150 €

Mahdollisuus osallistua myös yksittäisiin jaksoihin 60 €/jakso

Lajituntemuskursseista voi valita kurssimaksuun sisältyen yhden. Osallistuminen molemmille kursseille on mahdollista. Toinen kurssi omakustanteinen. Lajituntemus kurssimaksu 150 €/kurssi.

Vuonna 2007 järjestetyllä Oppaana Oulangalla -kurssilla sertifikaatin saaneet voivat uusia sertifikaatin suorittamalla pelkän näyttökokeen. Pelkän näyttökokeen suorittaville koe 30 €.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivujen (www.kuusamo-opisto.fi) hakulomakkeella, puhelimitse 040-860 8715 tai sähköpostilla opisto@kuusamo.fi viimeistään 14.3.2014. Ilmoittautuneille lähetetään kutsu. HUOM! Ilmoittautuessasi kotisivujen hakulomakkeella merkitse lisätietoihin mikäli osallistut vain yksittäiselle jaksolle.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Ilmoittaudu koulutukseen