Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma

Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma

Edit: Huom! Hanke on päättymässä, maisterinohjelmaan ei voi enää hakea.

Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelmassa tutustutaan luontokuvauksen ja soveltavan kuvataiteen eri käyttötapoihin. Koulutuksen aikana opiskelijat oppivat työskentelymenetelmiä niin soveltavan taiteen ja palvelumuotoilun, sekä valokuvauksen kuin tutkimuksenkin alueilta. Opinnoissa tulevat tutuksi myös luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen periaatteet, kestävän matkailun periaatteet ja luonnonkäyttö hyvinvoinnin edistäjänä.

Tärkeänä osana opintoja ovat pohjoinen ja paikallinen kulttuuri, projektimuotoinen opiskelu sekä taitojen kehittäminen visuaalisen ilmaisun työvälineiden käytössä. Opinnoissa painotetaan luontokuvausta monipuolisena ilmaisuvälineenä, jonka vahvuuksia ovat toimintaympäristön, toiminnan ja niiden tulosten sovellettavuus erilaisiin hyvinvointia ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä tukeviin toimintoihin. Käytännönläheisellä ja työelämälähtöisellä koulutuksella pyritään vastaamaan alueellisiin ja kansallisiin työvoiman osaamistarpeisiin. Projektiopinnoilla ja työelämäyhteyksillä lisätään koulutettavien yrittäjyysosaamista.

Maisteriohjelman opiskelu sijoittuu Kuusamoon ja siitä valmistuu taiteen maisteriksi (TaM). Opetuksesta vastaa Lapin yliopisto.

Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma on kaksivuotinen maisterintutkintoon johtava koulutus. Koulutus toteutetaan Lapin yliopiston ja Kuusamo-opiston yhteistyönä. Rahoittajina koulutusohjelmalla toimivat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Osarahoittajia ovat Kuusamon kaupunki, Kuusamo-opisto ja Lapin yliopisto.

Koulutuksen sisältö

Opinnot koostuvat soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen orientoivista ja syventävistä opinnoista, tutkimusopinnoista sekä sivuaineopinnoista. Sivuaineopinnot kootaan opiskelijakohtaisesti Lapin yliopiston kurssitarjonnasta.

Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelmaan valituille tehdään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joissa määritellään sivuaineopinnot sekä mahdolliset täydentävät opinnot. Täydentävät opinnot voivat olla esimerkiksi taide- tai muotoiluopintoja tai tutkimusopintoja.