Julkaistu 15.02.2017

Kuusamossa koulutetaan taiteen maistereita

Haku ohjelmaan 15.3.-5.4.2017

Maisteriohjelman esittely

Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelmassa tutustutaan luontokuvauksen ja soveltavan kuvataiteen eri käyttötapoihin. Koulutuksen aikana opiskelijoille tarjotaan kursseja niin soveltavan taiteen ja palvelumuotoilun, sekä valokuvauksen kuin tutkimuksenkin alueilta. Opinnoissa tulevat tutuksi myös luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen periaatteet, kestävän matkailun periaatteet ja luonnonkäyttö hyvinvoinnin edistäjänä.

Tärkeänä osana opintoja ovat pohjoinen ja paikallinen kulttuuri, projektimuotoinen opiskelu sekä taitojen kehittäminen valokuvauksen ja soveltavan kuvataiteen työvälineiden käytössä. Opinnoissa painotetaan luontokuvausta monipuolisena ilmaisuvälineenä. Käytännönläheisellä ja työelämälähtöisellä koulutuksella pyritään vastaamaan alueen matkailun, hyvinvoinnin ja kestävän luonnonvarojen käytön osaamistarpeisiin. Projektiopinnoilla ja työelämäyhteyksillä lisätään koulutettavien yrittäjyysosaamista.

Maisteriohjelman opiskelu sijoittuu Kuusamoon ja siitä valmistuu taiteen maisteriksi (TaM). Opetuksesta vastaa Lapin yliopisto.

Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma on kaksivuotinen maisterintutkintoon johtava koulutus. Koulutus toteutetaan Lapin yliopiston ja Kuusamo-opiston yhteistyönä. Rahoittajina koulutusohjelmalla toimivat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Osarahoittajia ovat Kuusamon kaupunki, Kuusamo-opisto ja Lapin yliopisto.

Koulutuksen sisältö

Opinnot koostuvat soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen orientoivista ja syventävistä opinnoista, tutkimusopinnoista sekä sivuaineopinnoista. Sivuaineopinnot kootaan opiskelijakohtaisesti Lapin yliopiston kurssitarjonnasta.

Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelmaan valituille tehdään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joissa määritellään sivuaineopinnot sekä mahdolliset täydentävät opinnot. Täydentävät opinnot voivat olla esimerkiksi taide- tai muotoiluopintoja tai tutkimusopintoja.

Hakuaika 15.3.-5.4.2017

LISÄTIETOJA MAISTERIOHJELMAHANKKEESTA: www.ulapland.fi/SoLu  tai projektipäällikkö Salla-Mari Koistinen, 040 484 4146

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA:  www.opintopolku.fi tai opintopäällikkö Janette Tolppi, janette.tolppi@ulapland.fi, 040 4844135

« Takaisin