Jaa:

Taida! - Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla

logot

 

Kesto
1.2.2020 - 31.1.2022

Hankkeen tavoitteet
Päätavoitteena on vahvistaa syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien alle 30-vuotiaiden nuorten ja maahanmuuttajien osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä.

Hankkeen asiakastyössä työparina toimivat yksilöohjaaja/Ksakki ry ja taidekoordinaattori/Kuusamo-opisto. Yksilöohjaaja tekee yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnitelman hänen kuntoutumis- tai kotoutumisprosessistaan ja seuraa sen toteutumista yhdessä taidekoordinaattorin kanssa. Taidekoordinaattori toimii asiakaslähtöisen ja osallistavan luovan toiminnan koordinoijana, mahdollistajana ja ohjaajana. Lisäksi toiminnassa hyödynnetään asiakkaan olemassa olevaa moniammatillista verkostoa tai asiakkaalle rakennetaan verkosto toiminnan aikana.

Hankkeella luodaan uutta toimintaa toimintakokeilujen avulla. Toimintaa kehitetään yhteiskehittämisen tilaisuuksissa asiakaslähtöisesti palvelumuotoilua hyödyntäen. Toiminnan kehittämisessä ovat mukana sosiaalisen kuntoutuksen ja luovien alojen ammattilaiset sekä kohderyhmät ja yhteistyöverkosto.

Taidetoimintaa tehdään yhteistyössä eri luovien alojen toimijoiden kanssa, niin että toiminta koostuu useista eri työpajoista ja projekteista. Toiminnassa huomioidaan laajasti erilaisia ilmaisukeinoja (taide, käsityö, tanssi, musiikki, liikunta, valokuvaus, draama). Työpajoissa pilotoidaan yhteiskehittämisen tilaisuuksissa suunnitellut toimintamallit.
Hankkeessa lisätään yhteistyöverkoston taidelähtöisten menetelmien tuntemusta.

Toiminta-alue ja kohderyhmä
Hankkeen toiminta-alue on Kuusamo. Kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajat ja alle 30-vuotiaat nuoret.

Hallinnoija ja toteuttajat
Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on KSAK Oy. Osatoteuttajina toimivat Ksakki ry ja Kuusamo-opisto.

Rahoittajat
Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kuusamon kaupunki sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot

Hankkeen kokonaisbudjetti
296 388 €


Ajankohtaisimmat tiedot hankkeen toiminnasta löydät hankkeen kotisivuilta:

Facebook: www.facebook.com/taidahanke
Instagram: www.instagram.com/taidahanke

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru