Arvot ja toiminta-ajatus

Kuusamo-opisto on vapaan sivistystyön keskus Kuusamon keskustassa. Opistossa toimii kolme oppilaitosta: Kuusamon kansalaisopisto, Kuusamon kansanopisto ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto. Toiminta-alueena on  pääosin Kuusamon lähiseutu. Koulutustarjontaa on saatavilla laajalti lyhyistä päiväkursseista koko vuoden  kestäviin linjoihin. Kurssien teemat vaihtelevat luontokuvauksesta ja perinnekäsitöistä kuvataiteen opetukseen ja  kielikursseihin. Opistolla on tarjolla myös majoitus-, kokous- ja ravintolapalveluita.

Kuusamo-opistoa ylläpitää Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vapaan sivistystyön koulutusta ja yleistä kulttuurielämää. Yhdistys toteuttaa sivistystehtäväänsä noudattaen humaaneja kansalaisyhteiskunnan arvoja sitoutumatta mihinkään uskonnolliseen tai poliittiseen liikkeeseen.

Visio                

Vuonna 2030 Kuusamo-opisto on tunnettu, innostava ja luova koulutuksen ja kulttuurin edelläkävijä.

Missio                

Kuusamo-opisto on läheinen ja yhteisöllinen monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta järjestävä, luontoa ja kulttuuria arvostava, perinteitä vaaliva sekä jatkuvaan oppimiseen kannustava ketterä organisaatio.