Hankekoulutukset

Kiinnostus luonnon, taiteen ja kulttuurin ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin hyvinvointivaikutuksiin on kasvanut. Olemassa olevien palveluiden rinnalle kaivataan uudenlaisia toimintatapoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kuusamolle ominainen luontolähtöisyys ja monipuolinen kulttuuri ovat olennainen osa kuusamolaisen ihmisen elinpiiriä, minkä vuoksi päätimme kehittää tavoitteellista toimintaa ja palveluita niiden yhteyteen.

Lumi -hankkeen koulutukset löydät hankkeen sivuilta:

https://lumihanke.com/