Jaa:

LUMI Luonnollinen, luova minä - Polkuja hyvinvointiin

 

KESTO
1.1.2023 – 30.9.2025

TOIMINTA-ALUE JA KOHDERYHMÄ
Hankkeen toimenpiteet järjestetään Kuusamossa, mutta mukaan voi tulla myös Taivalkoskelta.

Kohderyhminä ovat työmarkkinoille heikosti integroituneet ryhmät erityisesti nuoret, ikääntyneet, osatyökykyiset, koulupudokkaat, maahanmuuttaja-taustaiset sekä henkilöt, joilla on neuropsykiatrisia haasteita.

Toisena kohderyhmänä ovat heidän parissaan työskentelevät taide-, kulttuuri-, luonto-, hyvinvointi-, sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, koulutus-, opetus- ja ohjausammattilaiset, työllisyyspalveluiden ammattilaiset sekä kolmannen sektorin toimijat.

TOIMENPITEET
Hankkeessa pilotoidaan uusia ja jatkokehitetään aiempien hankkeiden taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisiä toimintamalleja huomioiden luonnon, taiteen ja kulttuurin itsetuntemusta ja tunteiden käsittelyä kehittävä vaikutus, tunteiden kehollisuus sekä tietoisuus- ja läsnäolotaidot.

Hanke kehittää teemojen mukaisten yhteisöllisten tapahtumien ja tilojen luomista sekä ammattilaisten osaamista taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien hyödyntämisessä osana sote- ja hyte-palveluita.

HANKKEEN TAVOITTEET
Taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisiä toimintoja yhdistäen edistetään monipuolisesti osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä.

Tavoitteena on, että osallistujat havaitsevat omakohtaisesti luonnon ja luovuuden merkityksen henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Oma luontosuhde ja tapa olla läsnä luonnossa löytyy, ja luovuudesta, taiteesta ja kulttuurista osataan etsiä voimia arkeen.

Hankkeen tuloksena ammattilaisten menetelmäosaaminen paranee, mikä monipuolistaa asiakkaan palveluita. Vertaisohjaajatoimintamallia voidaan hyödyntää alueen eri toimijoiden kesken. Tapahtumien vuotuisen toimintamallin avulla eri tahot yhdessä asiakkaidensa kanssa voivat valmistella osallistumista yhteisöllisiin tapahtumiin. Tärkeä tulos on myös saatu tieto toteutetun toiminnan vaikuttavuudesta hankkeen aikana.

TOTEUTTAJAT
Päähankkeen toteuttaja on KSAK Oy ja osahankkeiden toteuttajat Ksakki ry ja Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry.

RAHOITTAJAT
Kokonaisbudjetti on 563 678 €, josta EU-rahoitusta 75% 422 758 €. Muut rahoittajat ovat Kuusamon kaupunki ja hankkeen toteuttajaorganisaatiot.

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru