Jaa:

Maahanmuuttajien kotoutumis-ja kielikoulutus 2020

Aika ja paikka

11.8.2020 - 31.12.2020, Kuusamo-opisto

Kohderyhmä

Kuusamo-opiston kotoutumiskoulutus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, joilla on jo valmiiksi perustiedot suomen kielestä ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Kotoutuminen itselle vieraaseen yhteiskuntaan ja uuden kielen opetteleminen eivät kuitenkaan tapahdu hetkessä – riski syrjäytyä on suuri. Sen lisäksi, että maahanmuuttajan on omaksuttava suomen kieli riittävän hyvin, hänen on opittava myös monia muita suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja päästäkseen elämässään Suomessa eteenpäin.

Kouluttaja

Jarkko Latvala

Tavoitteet

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia asettumaan Kuusamoon, kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja ennaltaehkäistä maahanmuuttajien syrjäytymistä. Koulutuksessa opiskellaan tietoja ja taitoja, joita jatko-opiskelut, työskentely ja eläminen Kuusamossa sekä suomalaisessa yhteiskunnassa edellyttävät. Koulutus tarjoaa opiskelijoille eväitä heidän oman tulevaisuutensa suunnitteluun.

Sisältö

Koulutuksessa opiskeltavat tiedot ja taidot on jaoteltu viiteen pääteemaan. Teemat on valikoitu siten, että ne sekä parantavat opiskelijoiden kielitaitoa että auttavat heitä tekemään omaa tulevaisuuttaan, työtään ja koulutuspolkuaan koskevia päätöksiä faktoihin perustuen. Opetuksessa teemat yhdistyvät toisiinsa siten, että opiskeltavia asioita käydään läpi eri teemojen näkökulmasta. Tärkein opiskeltava asia on luonnollisesti suomen kielitaito ja muita teemoja ovat arjen taidot, opiskelutaidot, tekniset taidot ja työelämätaidot.

Suomen kielitaito: Opiskelu alkaa kertausjaksolla, jossa käydään läpi ja kerrataan jo aiemmin opittuja asioita. Opetus painottuu kommunikointitaitoihin ja käytännön kielitaitoon; opiskelijoilla oletetaan olevan jo perustaidot suomen kielestä. Tärkeimpiä osa-alueita ovat mm. sanaston laajentaminen, puhuminen ja kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen, keskustelutaidot, kielelliset kuvailutaidot sekä lauseiden muodostaminen.

Arjen taidot: Tämä teema tutustuttaa opiskelijat suomalaisessa arkielämässä tarvittaviin tietoihin, taitoihin ja käytäntöihin. Opetuksessa käsitellään mm. terveydenhoitoa, asioimista virastoissa, osallistumista yhteiskunnalliseen elämään, harrastuksia, rahan käsittelyä, suomalaista täsmällisyyskäsitystä, yleistä asioiden hoitamista, asumista, suomalaista hygieniakulttuuria, suomalaista ruokaa sekä suomalaisia tapoja ja käytäntöjä. Yksi tärkeä osa-alue tämän teeman alla on taideopetus, jota järjestetään yhteistyössä alan asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa. Lisäksi opiskelijat tutustuvat Kuusamon luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin retkeillen ja opetellen mm. kalastusta ja marjanpoimintaa.

Opiskelutaidot: Tämän teeman alla opiskelijat opiskelevat tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat nyt sekä opintopolkunsa seuraavalla askelmalla. Koulutuksen tavoitteena on tehdä läheistä yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja toimijoiden kanssa. Opiskelijat mm. tutustuvat suomalaisiin kouluaineisiin, vierailevat oppilaitoksissa, tutustuvat tarjolla oleviin kouluttautumisvaihtoehtoihin sekä opiskelevat erilaisia oppimisen taitoja ja jatko-opiskeluun tarvittavia tietoja ja sanastoa.

Tekniset taidot: Tämä teema keskittyy opettamaan opiskelijoille Suomessa tarvittavia perustietoja tekniikasta. Teeman tärkein osio on luonnollisesti tietotekniikka. Opiskelijat opiskelevat mm. tietoteknisiä perustaitoja, joita suomalainen työelämä ja opiskelu Suomessa heiltä edellyttävät. Opetuksessa

hyödynnetään sekä opiston omia, kattavia resursseja että muita käytettävissä olevia resursseja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Työelämätaidot: Tämän teeman puitteissa opiskelijat opiskelevat tietoja ja taitoja, joita Suomessa työskenteleminen heiltä edellyttää. Koulutuksen tavoitteena on tehdä yhteistyötä paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa. Opiskelijat pääsevät tutustumaan suomalaiseen työelämään työkokeilussa/työharjoittelussa ja vierailevat paikallisissa yrityksissä. Tarkoituksena on, että koulutuksen jälkeen opiskelijoilla on tarvittavat tiedot faktapohjaisten päätösten tekemiseen heidän tulevaisuudestaan suomalaisilla työmarkkinoilla.

Lisätietoja

Pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja.

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru